HomePerkhidmatanPsikologi & kaunseling

Pengurusan Psikologi & kaunseling

FUNGSI UNIT PSIKOLOGI DAN KAUNSELING (UPsK)
 
1. Khidmat Kaunseling Kepada Pegawai/Kakitangan Pendidikan Daerah
 
Subfungsi
 • Khidmat Kaunseling Individu
 • Khidmat Kaunseling Kelompok
 • Khidmat Kaunseling Keluarga
 • Khidmat Kaunseling Krisis
2. Khidmat Konsultasi/Runding Cara Dan Mediator Kepada Pegawai /Kakitangan 
    Pendidikan Daerah
 
Subfungsi
 • Khidmat Konsultasi/Runding Cara
 • Khidmat Mediator
3. Merancang Dan Melaksanakan Kursus Berkaitan Khidmat Kaunseling Dan Psikologi Kepada
    Pegawai/Kakitangan Pendidikan Daerah
 
Subfungsi
 • Kursus Membimbing Sesama Rakan (MESRA-SAGA)
 • Kursus Mentoring
 • Kursus Keluarga Bahagia (Ibu Tunggal)
 • Kursus Pengurusan Tekanan (Stress)
 • Kursus Sharing And Caring
4. Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Kepada Pegawai/Kakitangan Pendidikan
    Daerah
 
Subfungsi
 • Penggunaan Alat Ujian Psikologi
 • Penilaian dan Pembangunan Personel
 • Penyelidikan Psikologi
 • Program Pencegahan, Pengembangan dan Pemulihan (3P)
5. Mengurus Kes Pegawai/Kakitangan Berpristasi Rendah Dan Bermasalah Termasuk Kes Sakit
    Mental/Sakit Berpanjangan Di Kalangan Pegawai/Kakitangan Pendidikan Daerah
 
Subfungsi
 • Kes Pegawai/Kakitangan Berprestasi Rendah (LNPT< 70%)
 • Kes Pegawai/Kakitangan Bermasalah/Tatatertib
 • Kes Pegawai/Kakitangan Bermasalah Sakit Kronik/Sakit Berpanjangan
 • Kes Pegawai/Kakitangan Sakit Mental
6. Mengumpul Data Dan Menganalisa Pegawai/Kakitangan Pendidikan Daerah Yang Menerima
    Perkhidmatan Kaunseling
 
Subfungsi
 • Data/Maklumat Klien
 • Profail Personaliti Pegawai/Kakitangan
 • Pengurusan Data e-SPK (Elektronik Sistem Psikologi Kaunseling)
7. Merancang, Mengurus Dan Memberi Khidmat Psikososial Kepada Komuniti Kerjasama Dengan
    Badan Bukan Kerajaan (NGO) Dan Badan-Badan Kerajaan
 
Subfungsi
 • Program AKRAB (Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam) - kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Program SKSK (Satu Keluarga Satu Kaunselor) - kerjasama dengan ISM (Institut Sosial Malaysia), KPWKM
 • Program Motivasi (Pelajar, Guru, Ibu bapa, Belia dan Komuniti)

 

Tuan PPD Timur Laut

Tuan Mohamad bin Abd Samat

Scan kod di sini

WEB - WAKTU OPERASI

Lirik Lagu PPDTL

Log MasukWaktu Solat

 
Go to top