HomePerkhidmatanPengurusan Kewangan

Pengurusan Kewangan

FUNGSI UNIT PENGURUSAN KEWANGAN

PENGURUSAN KEWANGAN

 • Menyediakan Bajet
 • Menyediakan Permohonan Peruntukan
 • Menyediakan Agihan Peruntukan ke Sekolah (PCG)
 • Menyelaras Sistem Espkb
 • Menyelaras Sistem ePerolehan
 • Menyelaras Sistem eTerimaan
 • Menyediakan Nota Minta/Pesanan Tempatan
 • Menyediakan Tanggungan Kontrak
 • Menyediakan Baucer Bayaran
 • Menyediakan Baucer Jurnal
 • Menyediakan Permohonan Bayaran Pukal
 • Menyediakan Laporan Prestasi Perbelanjaan Bulanan
 • Menyediakan Laporan Penyata Penyesuaian BV500 & BV503
 • Menyediakan Laporan Prestasi Pembayaran Bil BV342 & BV343
 • Menyelaras Laporan Bulanan Ciri C dalam sistem eGaji
 • Menyelaras Laporan Penyesuaian Hasil Dalam Sistem eTerimaan

MENYELARAS PENGURUSAN AKAUN KHAS PPD

 • Menyelanggara Buku Tunai
 • Menyediakan Baucer Bayaran
 • Menyediakan Laporan Bulanan
 • Menyediakan Laporan Tahunan

MENYELARAS PENGURUSAN AKAUN SEKOLAH

 • Menyelia akaun Kumpulan Wang Sekolah
 • Menyelia Laporan Bulanan PCG
 • Menyelia Laporan Tahunan (PATSKOM)

PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN

 • Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan
 • Mengurus dan mengawal peruntukan
 • Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan
            PENGURUSAN KEWANGAN AM
 • Mengurus, menyelanggara, memantau semua jenis panjar
 • Menguruskan, memantau Akaun Bank
 • Mendapatkan semula dan mengakaunkan perbelanjaan tidak rasmi atau terlebih bayar
          
            PENGURUSAN TERIMAAN
 • Mengurus pengebilan semua jenis terimaan wang awam
 • Menerima semua jenis wang awam dan mengeluarkan resit-resit rasmi kerajaan
 • Mengumpul dan menyerahkan terimaan wang awam serta salinan dokumen/laporan terimaan kepada anggota yang bertanggungjawab
 • Menyelenggara buku tunai Akaun Khas
 • Menyediakan slip masuk bank,penyata pemunggut dan memasuki terimaan ke bank
 • Menyediakan dan mengemukakan kira-kira tunai bulanan
          
            PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN
 • Menguruskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja.
      
            PENGURUSAN PEMBAYARAN
 • Menguruskan semua jenis bayaran selain bayaran emolumen anggota
 • Menyedia dan memproses borang pewujudan akaun bayaran pukal
 • Menyelenggarakan daftar bil masuk rekod pembatalan cek
 • Mengurus dan menyelanggarakan cek dari segi pembatalan, penggantian, pembukaan palang dan penahan cek
 
           PENGURUSAN AKAUN
 • Menyelenggara, mengemaskini, memantau akaun vot/amanah/hasil/deposit
 • Menyelenggara dan mengemaskini akaun subsidiari termasuk penyesuaian dengan akaun kerajaan
 • Menyelenggara buku daftar dokumen-dokumen kewangan
 • Menyedia dan mengagihkan laporan kewangan dan perakaunan
 • Mengesah dan memantau pengesahan akaun vot/amanah/hasil/deposit
 • Membantu menyediakan akaun awam termasuk laporan Akauntan Negara Malaysia mengurus cek batal

Tuan PPD Timur Laut

Tuan Mohamad bin Abd Samat

Scan kod di sini

WEB - WAKTU OPERASI

Lirik Lagu PPDTL

Log MasukWaktu Solat

 
Go to top